CONTACT US

联系我们

CONTACT US

职业院校联系人:邹老师

电话:021-62942933

手机:13524539143

邮箱:zhqzou@edu-sjtu.cn

 

开放大学联系人:沈老师

电话:021-64480217

手机:18964509897

邮箱:shenshuhua@onlyedu.com

 

职业培训联系人:杨老师

电话:021-62942901

邮箱:yangyang@edu-sjtu.cn

 

日语培训联系人:付老师

电话: 021-54199531

邮箱:fubofeng@onlyedu.com

 

基础教育联系人:康老师

电话:021-64877600

邮箱:yingkang@edu-sjtu.cn

 

国际教育联系人:洪老师

电话:021-33973752

邮箱:jinghong@edu-sjtu.cn

 

科创中心联系人:王老师

电话:021-64877601

邮箱:zywang@edu-sjtu.cn

彩米购彩-安全购彩